r
 
     
 
maurliden
 
  I den lilla, ensligt belägna byn Maurliden i Norsjö kommun, norra Västerbottens inland levde de första nybyggarna under utomordentligt enkla förhållanden. Trots många mödor lyckades de skapa ett permanent boende redan 1808.

De utvecklade sin hembygd till ett mycket väl fungerande naturahushåll. Deras förmåga att lyckas är beundransvärd!

Nybyggarens livsförutsättningar präglade i hög grad de boende ända in på 1950-talet. Modernisering av jordbruk och boende kunde inte ske i samma takt som i omkringliggande bygder på grund av att, bland annat, rinnande vatten och elström saknades. Det långa avståndet till handel och service medförde att naturahushållning var mycket väl utvecklad ända till dess att de första bilarna kunde införskaffas strax efter 1950.

Det var en stor framgång när man för första gången kunde slå på strömbrytaren den 22 december 1960. Byn fick elström. Ett nytt ljus gick upp!

Samhällsutvecklingen i landet under 1960-talet innebar stark nedskärning av verksamma jordbruk i landet, cirka 5000 enheter per år lades ner.

Detsamma skedde i Maurliden och medförde att den tidigare fasta befolkningen flyttade till närliggande byar med bättre utkomstmöjligheter och service. Byn tömdes på fast befolkning år 1970.

Följ Maurlidenbygden från 1770 och framåt

© Copyright
    Design: Media Man